อบรมหลักสูตร Tiktok Advertising “การตลาดวิดีโอสั้นสร้างสรรค์ สร้างยอด”

Share:
โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์

อบรมหลักสูตร Tiktok Advertising “การตลาดวิดีโอสั้นสร้างสรรค์ สร้างยอด” เพื่อให้ธุรกิจโดนเด่น เติบโตบนโลกโซเชี่ยล โดยอ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดออนไลน์ อาจารย์สอนการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์หน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ

Share:

Leave a reply