เรื่อง เตือนภัยออนไลน์ วิธีสังเกตเพจปลอม รู้ไว้ไม่โดนหลอก! อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Share:
อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา 1

เรื่อง เตือนภัยออนไลน์ วิธีสังเกตเพจปลอม รู้ไว้ไม่โดนหลอก! อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางวิทยุ FM 92.5 MHz / AM 891 KHz Live สด Youtube และ เพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ นักวิชาการและคอลัมนีสต์ ผู้ดำเนินรายการ คุณศิรินทร์รัตน์ จันทะมาต

วิทยากร อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ นักวิชาการและคอลัมนีสต์

Share:

Leave a reply