รายการ​ Better Future ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สัมภาษณ์ประเด็น​ ใช้ชีวิตยุคปัจจุบันต้องรู้ทันโลกดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อ

Share:

รายการ​ Better Future ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สัมภาษณ์ประเด็น​ ใช้ชีวิตยุคปัจจุบันต้องรู้ทันโลกดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อ ออกอากาศวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.20-13.50 น. ติดตามชมโดยการกดทีวีหมายเลข 2 NBT2HD

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  สัมภาษณ์ประเด็น​ ใช้ชีวิตยุคปัจจุบันต้องรู้ทันโลกดิจิทัล  อ.ดร.ต้นรัก  ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สัมภาษณ์ประเด็น​ ใช้ชีวิตยุคปัจจุบันต้องรู้ทันโลกดิจิทัล อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านออนไลน์ และนักวิชาการด้านสื่อ

NBT NBT2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

Share:

Leave a reply