สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์

Share:

สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ หัวข้อ ปั้น TikTok ธุรกิจรถยนต์ Used Car เป็นงานสัมนาแห่งปี คนล้นห้อง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มุมมองความคิดต่างๆร่วมกันเพื่อช่วยกันพัฒนาความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนลัดวิธีการเรียน การทำงานต่างๆที่เราอาจจะเคยทราบมาก่อน สิ่งเหล่านี้จะมาจากประสบการณ์ เทคนิควิธีต่างๆของเพื่อนช่วยเพื่อน

อาจารย์ อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัลมาสอนเคล็ดลับการทำ Tiktok ยังไงให้ปัง 3 วิแห่งการสะกดคนให้อยู่หมัด พร้อมกับ ดำเนินการเป็นพิธีกรกับ 4 เทพ แห่ง influencers แห่งวงการรถยนต์ คุณต้นตาล คุณเจมส์ คุณวี คุณมาร์ค มาแชร์เคล็ดลับ การทำ Content Tiltok แบบหมดเปลือก พร้อมทำ Workshop ให้กับเพืือนสมาชิกทุกคน สนุก สนิท สตอง ไปด้วยกันตามสไตล์ชมรมรถสวยศรีนครินทร์ พร้อมกับตี๋100เดียว และ Ceo ลานประมูล Apple auction ช่วงนี้ จำนวนรถยนต์เข้าลานประมูลลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวด ทำให้จำนวนรถเข้าลานประมูลลดลง ทำราคารถช่วงนี้แพงขึ้น คุณแนทกับคุณออฟ มาโชว์นวัตกรรมใหม่ทำให้ขายรถและบริหารงานขายง่ายขึ้น ขอบคุณ พี่วิสิทธิ์ พี่ปั๋ง และทีมงาน Cimb Thai Auto มามอบแคมเปญ สุดพิเศษ ให้ สมาชิกชมรมทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา

อาจารย์ อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดดิจิทัล

สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
สัมนาธุรกิจรถยนต์ เคล็ดลับ การทำ Tiktok ยังไงให้ปัง โดย อ.ดร.ต้นรัก อาจารย์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
Share:

Leave a reply