รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

Share:
รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

รายการ “เสพ สื่อ สติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD รายการที่ติดอาวุธทางปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมได้รับมือข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะรู้จักการเสพสื่ออย่างมีสติ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา

เนื้อหาในรายการเป็นการให้ความรู้ แบ่งปันแนวทางการป้องกันภัยทางออนไลน์โดยการเตือนภัยออนไลน์ ให้ความรู้อาชญากรรมทางเทคโนโลยีอนภัยออนไลน์ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญกรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถแจ้งภัยออนไลน์และแจ้งความออนไลน์ได้ดังนี้ หากตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th . โทรปรึกษาสายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง . ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัยออนไลน์ ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย หลอกลงทุน หลอกลงทุนออนไลน์ พบปัญหาซื้อขายออนไลน์ เว็บไซต์ผิดกฏหมาย ภัยคุกคามออนไลน์ หรือข้อสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ ติดต่อ สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) #เสพสื่อสิติ #สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย #NBT2HD #NBT #ข่าว

รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD
รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD
รายการ เสพ สื่อ สติ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา
Share:

Leave a reply