บรรยายโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ทักษะดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Share:

“สิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการเรียนรู้
คือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้”

บรรยายโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ทักษะดิจิทัล
ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอขอบคุณท่านคณบดี คณะวิทยาการการจัดการ
ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง และท่าน อ.สุรัตน์ หงษ์ไทย ที่ให้เกียรติในงานบรรยายครั้งนี้

และที่สำคัญนักศึกษาที่น่ารักทุกคน
ที่มีความสุข มอบรอยยิ้ม และได้รับความรู้กันถ้วนหน้านะครับ

อบรมทักษะดิจิทัล

อ.ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

Share:

Leave a reply